Skat km sats 2022

Kørselsgodtgørelse – skattepligtig og skattefri – Skat.dk

26. apr. 2022 — År. For de første 20.000 km. For kørsel udover 20.000 km ; 2022 – hidtidige sats. 3,51 kr. pr. km. 1,98 kr. pr. km ; 2022 – ny sats gældende fra 1 …

Denne side er din adgang til skat.dk

Skatterådet hæver ekstraordinært satserne for …

Skatterådet hæver ekstraordinært satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse grundet stigende benzinpriser | Skattestyrelsen

23. nov. 2021 — År. For de første 20.000 km. Sats for kørsel over 20.000 km ; 2021. 3,44 kr. pr. km. 1,90 kr. pr. km ; 2022. 3,51 kr. pr. km. 1,98 kr. pr. km …

Kørselsfradrag (befordringsfradrag) – Skat.dk

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger i 2022 | Skattestyrelsen

Du kan se de forhøjede satser for kørselsfradrag for 2022 i afsnittet Satser, brofradrag og regneeksempler. Hvis du har oplyst dit forventede kørselsfradrag …

Satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2022 – DI

Kørselsfradrag (befordringsfradrag) – Skat.dk

23. nov. 2021 — Statens takster for kørsel i bil/motorcykel for 2022. Indtil 20.000 km. årligt: Januar – april: 3,51 kr. pr. km. / Maj – december 3,70 kr.

Denne side er din adgang til skat.dk

2022 satser for kørselsgodtgørelse fra SKAT – Opdateret

Satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2022 – DI

29. apr. 2022 — Derudover kan virksomheder med virkning fra 1. maj 2022 godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kr. pr. km (skattefri …

Find de nye satser for, hvad virksomheden kan betale af skattefri kilometerpenge og rejseudgifter til medarbejdere i 2022. (Opdateret 1. maj 2022)

Kørselsgodtgørelse – TAX.DK skat & afgift

Befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse stiger – DI

10. dec. 2021 — per kilometer. For at finde din godtgørelse skal du gange antallet af kilometer med satsen for kilometerpenge: [km] * [sats], eller 200 km * 3 …

Skatterådet har besluttet at hæve befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse.

Satser for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse stiger

2022 satser for kørselsgodtgørelse fra SKAT – Opdateret

Sats kørselsgodtgørelse 2022 ; kørsel til og med 20.000 km årligt. 3,51 kr. pr. km ; kørsel ud over 20.000 km årligt. 1,98 kr. pr. km …

2022 satser for kørselsgodtgørelse fra SKAT. De nye satser er lidt højere end de satsen fra sidste år. Se de satser for 2022 her.

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse hæves

TAX.DK skat & afgift: Kørselsgodtgørelse

18. maj 2022 — Satser for kørselsgodtgørelse 2022 – kørsel i egen bil ; 2022 – tidligere sats, 3,51 kr. pr. km, 1,98 kr. pr. km ; 2022 – ny sats fra 1. maj, 3,70 …

Satser for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse stiger – inforevision

26. apr. 2022 — Kørselsfradraget ; 2022 – hidtidige sats, 1,98 kr. pr. km, 0,99 kr. pr km ; 2022 – ny sats fra 1. januar 2022, 2,16 kr. pr. km, 1,08 kr. pr. km …

Høje benzinpriser og udsigten til flere prisstigninger har ekstraordinært fået Skatterådet til at hæve satserne i 2022.

Kørselfradrag, kørselsgodtgørelse, km penge – satserne stiger 2022 — Dansk Revision

Satserne for kørsel imellem hjem og arbejder stiger i 2022. Taksterne for skattefri befordringsgodtgørelse/ kørselsgodtgørelse (KM-penge) stiger ekstraordinært i maj 2022. Kørsel og fradrag for kørsel lønmodtager og ansat 2022. Få takster og fradrag for kørsel 2022 her.

Keywords: skat km sats 2022